Om oss:

Vi er små, vi er upretensiøse, men bunnseriøse i behandling av titler, ingresser, mellomtitler, brødtekst, fonter, linjeavstander, farger, bilder og deg som kunde.

Vårt fokus er hovedsaklig rettet mot design av tidsskrifter, magasiner, brosjyrer, rapporter og andre publikasjoner med tyngde på mye informasjon. Vi er selvfølgelig også behjelpelige med mindre teksttette trykksaker som invitasjoner, plakater, flyers og rollops, etc.

Kunder:

Redd Barna, Medietilsynet, Cappelen Damm, Brand Dialog (Tschudi, Okidokk), Kulturstudier, Finans Norge, FinAut, NHO, Forbrukerombudet, Foreningen for barnevernsforeldre, Mustang Sally, FelixMedia (Flyktninghjelpen), Mica Film, Verdensmagasinet X, Vennskap Nord/Sør, Fellesrådet for Afrika, Marito Forlag, Frøyaklinikken

Smakeprøver:

Finans Norge

Kunde: Finans Norge

Redd Barna

Kunde: Redd Barna

Cappelen Damm

Kunde: Cappelen Damm

Verdensmagasinet

Kunde: Verdensmagasinet X

Felix Media

Kunde: Felix Media

BrandDialog

Kunde: Brand Dialog

Tschudi

Kunde: Tschudi (Brand Dialog)

Mica Film

Kunde: Mica Film